Ejendomsadministration

Ejendomsadministration til små og mellemstore virksomheder

Ejendoms-administration til små og mellemstore virksomheder

Ullerup Ejendomsadministration ApS tilbyder totaladministration af dine lejemål.

Vi har en stor erfaring med mindre ejendomsporteføljer inden for udlejningsejendomme, ejerforeninger og andelsboligforeninger. Vores tilbud om ejendomsadministration dækker alle regnskabsårets opgaver og forpligtelser fra opkrævninger over bogføring og regnskab til påkrævede indberetninger. 

Vi sammensætter gerne en skræddersyet løsning til kundens lejemål, hvis der ikke ønskes totaladministration.

Vores ydelser og kompetencer omfatter bl.a.

Opkrævning

 • Opkræve husleje og andre betalinger
 • Håndtere procedurer omkring restancer

Forbrugsregnskaber

 • Indsamling af nødvendige oplysninger til forbrugsregnskab
 • Afregning af tilbage- og efterbetaling med lejerne samt regulering af acontobeløb

Bogføring

 • Daglig bogføring af ind- og udbetaling i Unik Bolig 4
 • Betaling og bogføring af regninger efter aftale

Lejeregulering

 • Regulering af depositum og forudbetalt leje inkl. nettoprisindeksering af lejen /trappelejeregulering

Lejerskifte

 • Håndtering af opsigelse inkl flyttesyn og kontakt med udlejers vicevært samt afregning med fraflytter
 • Udarbejdelse af lejekontrakt med nye lejere samt tilmelding af ny lejer til forsyning

Regnskabsaflæggelse

 • Kvartalsvis drifts- og statusoversigt til ejer
 • Afstemning af konti med henblik på årsregnskab hos ejendommens revisor

Styring af tilsyn, drift og vedligehold

 • Kontakt med udlejers vicevært ved skader og reparationer
 • Overblik over både akutte skader og langsigtet vedligeholdelse imødegår både forudsete og udforudsete udfordringer

Ejendomsservice

 • Koordination af serviceydelser; renholdelse, tilsyn med installationer og faciliteter
 • Varetagelse af viceværtfunktion inkl. akutte skadesager, beboerassistance og flyttesyn
 • Professionel optimering af driftsopgaver og medfølgende besparelser

Behandling af skader og forsikringer

 • Behandling af skadessager i ejendommen
 • Daglig telefontid plus døgnåbent telefonnummer til lejerne for indrapportering af problemer.

 

Vedligeholdelsesplaner og årlig opfølgning på denne.

 • Udarbejdelse af 10-årige vedligeholdelsesplaner på din ejendom
 • Årlig opfølgning på denne

Myndighedskontakt

 • Besvarelse på myndighedshenvendelser og rettidig håndtering af lovpligtige indberetninger

Kontakt os i dag

Udfyld vores formular – så kontakter vi dig hurtigst muligt.