Andelsbolig- og ejerforeninger

Ejendomsadministration til andelsbolig- eller ejerforeninger

Ejendoms-administration til andelsbolig- eller ejerforeninger

Som andelsbolig- eller ejerforeninger, kan I få hjælp til administration af foreningen.

Dermed sikre I at foreningen bliver styret efter de gældende regler på området.

Ullerup Ejendomsadministration ApS bliver en fast del af foreningen og sikrer via godt samarbejde med bestyrelsen, at alt forløber som det skal og at lovgivningen bliver overholdt.  

Hos Ullerup Ejendomsadministration ApS vil der blive tilknyttet 2 faste medarbejder til foreningen, således vi sikre os at der altid er nogen at kontakte, også i ferie perioder.

Ullerup Ejendomsadministration ApS tilbyder totaladministration af foreninger.

 • Opkrævning af fællesudgifter og andre fællesydelser
 • Rykning af ejere
 • Løbende bogføring
 • Forbrugsregnskaber
 • Generalforsamling
 • Rådgivning
 • Skadessager
 • Beboerkommunikation
 • Myndighedskontakt

 

Ovenstående kan tilpasses foreningens individuelle og unikke behov og ønsker. Kontakt os for at høre nærmere om Udlejning gennem Ullerup Ejendomsadministration ApS.

 • Opkrævning hos ejerne hver måned eller hvert kvartal alt efter hvad i plejer at få gjort.
 • Udsendelse af påkrav til de ejere som ikke betaler rettidigt. Dette vil blive gjort omkring 4 hverdag
  når betalingerne er forfaldt.
 • Orienterer bestyrelsen om restance hver måned ved en saldoliste, så bestyrelsen har mulighed for
  selv at rette henvendelse til ejeren.
 • Sender sagen til samarbejdspartner, med henblik på inddrivelse af restancen.
 • Alle faste betalinger afregnes efter fornøden kontrol, hvert kvartal fremsendes en balance til
  bestyrelsen.
 • Andre betalinger, herunder reparationsudgifter o. lign. Afregnes efter at være behørigt attesterede
  af bestyrelsen.
 • Modtagelse af henvendelser fra ejerne i det omfang disse ikke skal rettest til vicevært/bestyrelse.
 • Registrering af nye ejere og dialog med ejendomsmægler osv. Besvarelse af ejerlejlighedsskemaer
  (gebyr herfor tilkommer ejendomsadministrator)
 • Sørger for at sikkerheden bliver stillet jf. vedtægterne.
 • Daglig bogføring af ind og udbetalinger. En gang årligt vil der blive klargjort og afstemt til regnskab,
  vi sender tingene til revisor afstemt, så det er lige til at gå til for revisor. Vi kører med digitale bilag.
 • En gang om året vil der blive lavet et drift budget i samarbejde med bestyrelsen.
 • Behandling af skadesager vedrørende ejendommen og de enkelte boliger. Vi behandler sagerne her
  på kontoret, derfor vil det kræve et samarbejde med bestyrelsen som er på ejendommen og som
  skal kordinere evt. besigtigelser og håndværkere osv. på ejendommen. Vi har samarbejde med
  forsikringsmægler firmaet Willis som vil gennemgå forsikringerne og komme med tilbud og vil sørge
  for at ejerforeningen er forsikret som den skal. Derudover tager de sig af skadessager og sørger for
  at erstatningen man får er som den skal være.
 • Opbevaring af nøgle fuldmagt, hvis en sådan en er der.
 • Indkaldelse og klargøring til generalforsamling i samarbejde med bestyrelsen
 • Forsikring, gennemgang af nuværende forsikringer igennem Willis.
 • Vi har digital adgang således at alle kan tilgå det hele digitalt. Bestyrelsen har mulighed for at
  godkende regninger og se bogføring og bilag løbende. Derudover har bestyrelsen mulighed for at
  kommunikere jf. GDPR igennem vores platform.

Yderlige informationer, om hvad vi tilbyder i forbindelse med ejendomsadministration til andelsbolig- eller ejerforeninger

Kontakt os i dag

Udfyld vores formular – så kontakter vi dig hurtigst muligt.